DUNU TITAN S 銀色版 / 砂岩黑 耳道式耳機 可換線設計 0.78 2PIN CM插針

NT$ 1999 NT$ 1765
NT$ 1999 NT$ 1765
NT$ 1999 NT$ 1765
●聽感較一般版來的清亮許多
●高性能雙腔體動圈單元
●固相縮聚高分子結晶振膜
●高密度合金材料金屬腔體
●平滑且優秀的頻響特徵
●標配優質混編線材
●可換線設計,0.78 2PIN 插針
銀色版 砂岩黑